ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

ศูนย์ราขการแจ้งวัฒนะอาคาร B :

เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของภาครัฐต่างๆ กว่า 30 หน่วยงาน ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ เช่น กระทรวงยุติธรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้น

โดยมีแนวคิดในการบริหารพื้นที่ราชพัสดุ และทรัพยากรของราชการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พื้นที่จัดงานมีอยู่ 3 โซน คือ

  1. ชั้น G บริเวณลานหน้าโซนธนาคารกรุงไทยและศูนย์อาหาร
  2. ชั้น G บริเวณลานหน้าร้านเจียง
  3. ลานอเนกประสงค์

กลุ่มลูกค้า :

พนักงานข้าราชการ และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อหน่วยงานต่างๆ

ที่ตั้ง :

หมู่ที่ 3 120 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่ :